T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
MERSİN / ERDEMLİ - Arpaçbahşiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Okul Web Komisyonu

Web Sayfamızın yayına girmesini sağlayan Web Komisyon Üyelerimiz. (2021-2022)

Okul Müdürü: Vahdettin UĞUZ

Müdür Yardımcısı: 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni: 

Rehberlik: Hamdi ÖZDEBİR

Almanca Öğretmeni : Fuat YALÇIN (Fatih Projesi BT rehber öğretmeni)

 

 

 

Okul İnternet Siteleri Yönergesi" 05.06.2018 tarihli ve 76884643-20-E.10943576 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe girmiştir. İlgili yönerge için tıklayınız.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 62045208/710,01/868405 sayılı 07/05/2013 tarihli yazısı

OKUL WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANIMI ESASLARI                

WEB sitesi hazırlayan okullarda;

 • Okul Müdürü,
 • Müdür Yardımcısı,
 • BT Rehber Öğretmeni (yoksa Bilgisayar Öğretmeni),
 • Türkçe Öğretmeni,
 • Rehber Öğretmen,

varsa ilgili kulüp sorumlu öğretmeninden oluşacak bir WEB Yayın Ekibi kurulması gerektiği, bu ekibin görevi;

 •  Sitede yayınlanacak bilgilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına ve genel ahlâk kurallarına uygun olmasını,
 •  T.C. Anayasası'nın 14. maddesinde yer alan "Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak amacıyla kullanılamazlar..." ilkesine aykırı yayın bulunmamasını,
 •  Site kapsamında Türkçe' nin düzgün kullanımını,
 •  Sitenin bireyselleştirilmemesini,
 •  İçeriğin sürekli güncellenmesini, sağlamak olacaktır.        
 • Okul WEB sitelerinin oluşturulmasında ve işletiminde yukarda belirtilen açıklamalara uyulması gereklidir. Aksi takdirde meydana gelebilecek olumsuzluklardan "Okul Müdürü ile Okul WEB Yayın Ekibi" sorumlu olacaktır.       
Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 13.10.2018 - Güncelleme: 05.10.2022 15:38 - Görüntülenme: 836
  Beğen | 3  kişi beğendi